καφεκοπτείο καφεκοπτείο καφεκοπτείο

Προφίλ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


1. Εισαγωγή και εμπορία ωμού καφέ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

2. Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας καφέ (φρύξη-άλεση-συσκευασία) για λογαριασμό καφεκοπτών-πελατών.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


Κεντρικό:  

Σταδίου 1, Καλοχώρι 57009 Θεσσαλονίκη

ktirio1

 fax: 0030 2310 753704 τηλ. 0030 2310 752342

δείτε μας στο χάρτη


Υποκ/μα :

Βορ.Ηπείρου 24, Περιστέρι 12133 Αθήνα

τηλ. 0030 210 5781501

fax: 0030 210 5782131

δείτε μας στο χάρτη


ΟΡΑΜΑ


Όραμα μας και αποστολή μας, είναι η εταιρία μας, στην οποία συμμετέχουν και μικρομεσαίες καφεκοπτικές επιχειρήσεις να διατηρήσει κυρίαρχη θέση στην αγορά του καφέ, ώστε να αναγνωρίζεται από τους καταναλωτές, πελάτες, προμηθευτές, προσωπικό και γενικότερα όλους τους συνεργάτες της,     ως “Η ΚΑΛYΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ”, και όλοι όσοι σχετιζόμαστε με αυτήν ως “ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΑΦΕ”, μεγιστοποιώντας παράλληλα αλλά και πρωταρχικά την απόδοση στους μετόχους μας.

 

ΑΞΙΕΣ


 

  • Ποιότητα
  • Αξιοπιστία
  • Άνθρωπος
  • Ηγετική Θέση
  • Ικανοποίηση μετόχων

.


H ENΩΣΗ ΚΑΦΕΚΟΠΤΩΝ Β.ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΑΕ για τη διασφάλιση της ποιότητας, εισάγει αποκλειστικά και μόνο καφέδες από χώρες παραγωγής (origins)

Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΦΕΚΟΠΤΩΝ Β.ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΑΕ  είναι πιστοποιημένη με σύστημα διασφάλισης ποιότητας από το 2000.

Ισχύον Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000: 2005

 

H ΕΝΩΣΗΚΑΦΕΚΟΠΤΩΝΒ.ΚΑΤΣΑΝΤΑΣΑΕσυγκαταλέγεταιστις STRONGEST COMPANIES IN GREECE, 2010 & 2011 μεβάσητην ICAP.

Η εταιρεία , πιστοποιήθηκε με την παραπάνω διάκριση και στα 2 έτη , τα οποία διενήργησε η ICAP την αξιολόγηση.