καφεκοπτείο καφεκοπτείο καφεκοπτείο

home

 Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΦΕΚΟΠΤΩΝ Β.ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΑΕ  ασχολείται με την 

- Εισαγωγή και εμπορία ωμού καφέ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

- Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας καφέ (φρύξη-άλεση-συσκευασία) για λογαριασμό καφεκοπτών-πελατών.

icap

H ENΩΣΗ ΚΑΦΕΚΟΠΤΩΝ Β.ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΑΕ για τη διασφάλιση της ποιότητας, εισάγει αποκλειστικά και μόνο καφέδες από χώρες παραγωγής (origins)

Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΦΕΚΟΠΤΩΝ Β.ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΑΕ  είναι πιστοποιημένη με σύστημα διασφάλισης ποιότητας από το 2000.

Ισχύον Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000: 2005

H ΕΝΩΣΗ ΚΑΦΕΚΟΠΤΩΝ Β.ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΑΕ συγκαταλέγεται στις STRONGEST COMPANIES IN GREECE, 2010 & 2011 με βάση την ICAP.

Η εταιρεία  πιστοποιήθηκε με την παραπάνω διάκριση και στα 2 έτη , τα οποία διενήργησε η ICAP την αξιολόγηση.